قوانین و ضوابط سازهای کار کرده

سایت استا میوزیک برای معرفی سازهای کار کرده فقط یک واسطه بین خریدار و فروشنده است

پس با دقت تمام مراحل خرید و یا فروشتان را انجام دهید

چراکه سایت استا میوزیک هیچ مسئولیتی نسبت به مشکلات در معامله کالاهای کار کرده ندارد