جديدترين محصولات

etp-N1

etp-N1

ما وضعیت اقتصادی شما را درک میکنیمو نیاز هایتان را میشنویمآیا کیبورد شما فضای کافی برای خرید پکهای ح..

200,000تومان
175,000تومان

etp4 (2019)

etp4 (2019)

(( کمیّت مهم نیست . کیفیت مهم است)).................................《 جدید ترین پک etp را به تمام من..

800,000تومان
750,000تومان

ETP-CHOIR

ETP-CHOIR

ETP-(CHOIR)تیم ETP تصمیم گرفت تا تعداد زیادی از صداهای پک جدید etpGکه از برترین وی اس تی ها سمپل شده..

150,000تومان
90,000تومان

ETP-BASS

ETP-BASS

ETP-(BASS)تیم ETP تصمیم گرفت تا تعداد زیادی از صداهای پک جدید etpG که از برترین وی اس تی ها سمپل شده..

100,000تومان
50,000تومان

ETP-Synthesizer

ETP-Synthesizer

ETP-(Synthesizer)تیم ETP تصمیم گرفت تا تعداد زیادی از صداهای پک جدید etpG که از برترین وی اس تی ها س..

100,000تومان
50,000تومان