تفاوت دو فایل CPF و CPI  برای کیبوردهای

PSR-TYROS5-GENOS

 

CPI
این فایل فقط قابلیت نصب روی کیبورد را داراست
یعنی به شکلی که بعد از نصب این فایل روی کیبورد پک جدید جایگزین پک یا پکهای قبلی میشود
این فایل بسیار با ارزش است و با قیمتهای کمتر از قیمت اصلی تقدیم به خریداران پک ها خواهد شد.

 

CPF
این فایل فقط قابلیت نصب در نرم افزار اکسپنشن منیجر را دارد و قابلیت نصب روی کیبورد را ندارد
پس درنهایت این فایل هم باید با نرم افزار به CPI تبدیل شود تا قابلیت نصب روی کیبورد را پیدا کند
اما . . .
برتری CPF نسبت به CPI همین است که میتوان آن را در اکسپنشن منیجر کنار پکهای دیگر همزمان به CPI تبدیل کرد
که البته قبل از تبدیل میتوان تمامی ریتمهاوسمپلها را گلچین کرد.
مثلا:

(ریتم یا سمپلهایی که نیاز ندارید را نصب نکنید)

پس در نتیجه دوستانی که نیاز به فایل CPF ندارند میتونن با قیمت کمتر پکها رو خریداری کنند.